Kongres

Metalurgia 2022

Nowoczesne technologie metalurgiczne, odlewnicze i ochrona środowiska.

29-30.09.2022 Zawiercie

 

Konferencja METALURGIA 2022

Metalurgia składa się z wyspecjalizowanych technik przemysłowych i operacji mających na celu zarówno uzyskanie, jak i przetwarzanie metali znajdujących się
w rudach metalicznych. Zajmuje się przygotowaniem, fizyczną
lub chemiczną obróbką, produkcją i tworzeniem stopów metali zgodnie z ich zastosowaniem.

BluSezam PPM jako rozwiązanie dla Metalurgii

Ogromne temperatury, wielkie siły i wagi liczone w dziesiątkach ton surowców oraz produktów, powodują konieczność dostarczenia niesamowitych ilości energii do każdego kroku produkcyjnego. Każdy niekontrolowany proces jest źródłem potencjalnych strat zasobów, a w efekcie nakładów finansowych.

BluSezam PPM (system do Zarządzania Wydajnością Produkcji) jest fundamentem, źródłem wiedzy pozwalającym wyłapać wszelkie straty:
– dostępności: przestoje, brak zadań
– wydajności: slow running, mikroprzestoje
– jakość: odpad i złom,
a co za tym idzie zwiększyć rentowność obecnego parku maszynowego.

Pobierz PDF

   Korzyści z wdrożenia

Zwiększenie wydajności i automatyzacja planowania produkcji

Zminimalizowanie przestojów i awarii

Poprawa rentowności przedsiębiorstwa

Minimalizacja strat finansowych

Z naszych rozwiązań korzystają