Dotacje finansowe

Firma Blunovation współpracuje
z doświadczonymi biurami konsultingowymi
w zakresie pozyskania dotacji i środków
z Funduszy Unijnych oraz kredytów na innowacje technologiczne, aby pomóc naszym Klientom w częściowym finansowaniu i finalizacji projektów IT.

Doświadczeni konsultanci pomagają pozyskać dla naszych Klientów dotacje inwestycyjne, które dotyczą m.in.

  • Nabycia środków trwałych (np. maszyn, urządzeń i różnego rodzaju sprzętu)
  • Nabycia wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji, patentów, know-how)

Intensywność dofinansowania projektów utrzymuje się na poziomie 35% do 70% wartości netto danego projektu IT.

Nasi partnerzy