Kongres

Automa-Tech 2022

Efektywność i optymalizacja w automatyce, systemach pomiarowych oraz bezpieczeństwo i oszczędność

22-23.09.2022 Mielec

 

Konferencja METALURGIA 2022

Automatyzacja procesów produkcyjnych to przede wszystkim działanie polegające na wdrażaniu rozwiązań, które mają
na celu usprawnienie funkcjonowania maszyn w określonej firmie
lub zakładzie. Działania wykonywane w sposób manualny są zastępowane działaniami wykonywanymi przez urządzenia automatyki przemysłowej np. przez regulatory, roboty przemysłowe, sterowniki itp. Proces automatyzacji powoduje zwiększenie efektywności produkcji.

BluSezam PPM jako rozwiązanie dla AutomaTech

utomatyzacja produkcji to ogromna przewaga i oszczędność czasu
oraz nakładów finansowych
. Jednak z naszego doświadczenia wiemy,
że czasem super zmechanizowane, zautomatyzowane czy zrobotyzowane linie produkcyjne działają na “pół gwizdka”. Maszyny stoją na nieoczekiwanych przestojach, wynikających zarówno z awarii, jak i braku w pełni zaplanowanego czasu. Niejednokrotnie maszyna działa z niepełną prędkością, gdyż cała linia
nie jest równie wydajna. W końcu mimo ogromnej powtarzalności ruchów zdarzają się błędy, odpady, a w efekcie reklamacje.

BluSezam PPM (System do Zarządzania Wydajnością Produkcji) zbiera z linii
i gniazd produkcyjnych informacje, koreluje je z danymi z modułów klasy ERP wspierających produkcję: MES, APS, CMMS. Następnie prezentuje zależności pomiędzy stratami: dostępności, wydajności i jakości. Takie zbieranie danych
i przedstawianie ich na dowolnych wykresach oraz macierzach wykresów pomaga znaleźć czas i nakłady finansowe.

 Pobierz PDF

   Korzyści z wdrożenia

Zwiększenie wydajności i automatyzacja planowania produkcji

Zminimalizowanie przestojów i awarii

Poprawa rentowności przedsiębiorstwa

Minimalizacja strat finansowych

Z naszych rozwiązań korzystają