Zarządzanie majątkiem

Oferujemy naszym Klientom doradztwo w zakresie cyfryzacji procesu zarządzania majątkiem.

Blunovation proponuje swoim Klientom możliwość skorzystania z metodologicznego, całościowego wsparcia przy przejściu z papierowego zarządzania dokumentacją w zakresie ewidencji majątku i inwentaryzacji do cyfrowego systemu pracy. Dzięki konsultacjom z naszymi specjalistami zyskujecie Państwo pewność, że nowe narzędzia do zarządzania majątkiem zostaną wdrożone w firmie szybko, bezproblemowo i sprawnie.

Tego typu projekt przeprowadzamy w zgodzie z aktualnymi przepisami oraz dyrektywami Urzędu Nadzoru ..(). Proces cyfryzacji rozpoczynamy od przeniesienia rejestru i ewidencji majątku z ksiąg do systemu komputerowego. Następnie uruchamiamy etap dodawania szczegółowych załączników w postaci elektronicznej, jak skany dokumentów, faktury itp., aby uzyskać pełne odzwierciedlenie ewidencji w systemie. W efekcie otrzymujemy kompletne i przejrzyste ujęcie danych w modelu cyfrowym. Jest to nie tylko wygodna forma przechowywania i przeglądania informacji dotyczących majątku firmy, ale też bezpieczny i trwały sposób na ich gromadzenie i przechowywanie w jednym miejscu.

Co więcej, intuicyjny interfejs narzędzi cyfrowych oraz możliwość elastycznego dostosowania ich do potrzeb Klienta umożliwiają intuicyjne korzystanie z aplikacji przez każdego użytkownika, jak również sprawne zarządzanie majątkiem w zgodzie z realiami biznesowymi firmy. Ponadto dzięki zastosowaniu cyfryzacji w zarządzaniu majątkiem zyskujecie Państwo większą mobilność, co znacznie ułatwia wprowadzanie do programu nowych danych i pozyskiwanie ich przez użytkowników.

 

Cyfryzacja zarządzania majątkiem przekłada się na liczne korzyści:

  • oszczędność czasu w związku z rezygnacją z tradycyjnych metod ewidencji majątku;
  • obniżenie kosztów w związku z redukcją materiałów papierowych;
  • zniwelowanie błędów w danych wynikających z prowadzenia dokumentacji papierowej;
  • pełną kontrolę i nieograniczony dostęp do danych;
  • lepszą jakość danych zarówno dla sporządzających zestawienia, jak i odczytujących je osób.

 

Z kolei profesjonalne usługi doradcze Blunovation ułatwią Państwu przejście na nowy system ewidencji i zarządzania majątkiem dzięki:

  • dostosowaniu istniejących w firmie procedur do nowego narzędzia;
  • przeprowadzeniu optymalizacji konkretnych działań związanych z obsługą programu i zarządzaniem majątkiem;
  • propozycji podziału obowiązków w obsłudze programu;
  • doradztwu w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej i efektywności pracy z narzędziem;
  • przygotowaniu majątku Klienta do przejścia na nowy system zarządzania i ewidencji.