Śledzenie pojazdów

auto-slide-01

BluSezam do Śledzenia Pojazdów ( BluSezam VehicleTracking) może być wykorzystany do monitorowania w czasie rzeczywistym geolokalizacji dowolnego rodzaju pojazdu. W swoim rozwiązaniu Blunovation oferuje pełne zarządzanie usługą ze swojego centrum operacyjnego umożliwiając jednocześnie właścicielowi pojazdu dostęp do danych o pozycji pojazdu oraz różnych parametrów trasy, jak i parametrów samego pojazdu.

Rozwiązanie BluSezam VehicleTracking składa się z:

 • głównego systemu nadzorującego wizualizującego ruch pojazdu na mapach i raportującego różne parametry pojazdu oraz jego drogi;
 • modemów instalowanych wewnątrz pojazdu lokalizujących go w terenie;
 • aplikacji klienckiej instalowanej na smartfonie czy tablecie kierowcy służące do dwustronnej komunikacji między centrum nadzoru a kierowcą pojazdu.

Blunovation zapewnia pełną elastyczność odnośnie raportowanych parametrów o stanie pojazdu oraz przebywanej trasy pojazdu.

Korzyści z zastosowania rozwiązania do śledzenia pojazdów Blunovation to między innymi:

 • znacząca redukcja kosztów eksploatacji pojazdu;
 • bieżąca informacja dla właściciela o stanie i miejscu pojazdu;
 • możliwość lepszego zarządzania zadaniami przypisywanymi dla kierowcy;
 • w przypadku dostaw poprawienie czasów ich dostarczania;
 • redukcja kosztów zaginięć przewożonych towarów;
 • przyspieszenie wszystkich procesów logistycznych;
 • eliminacja błędów ludzkich przy transportach;
 • podniesienie jakości pracy kierowcy;
 • automatyzacja współpracy z kontrahentami spedytora;
 • zapobieganie kradzieżom pojazdów.
System BluSezam VT pozwala na:
 • tworzenie historii odbytych tras;
 • raportowanie historyczne parametrów pojazdów;
 • analizę przebytej drogi w celach optymalizacyjnych lub weryfikacyjnych;
 • usprawnienie pracy załadunkowej i rozładunkowej;
 • alarmowanie właściciela w przypadku:
  a) zjazdu z zaplanowanej trasy;
  b) prób kradzieży pojazdu;
  c) otrzymania sygnału SOS od kierowcy;
 • automatyczne generowanie dokumentacji i raportów statystycznych.
Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę internetową, co umożliwia szybki i elastyczny dostęp z dowolnego stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego.