Inwentaryzacja fizyczna

Świadczymy usługi pełnej inwentaryzacji majątku trwałego w oparciu o autorski system BluSezam.

Blunovation oferuje możliwość przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji majątku trwałego, w tym środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kompleksowość tej usługi pozwala naszym Klientom wybrać dowolne rozwiązania spośród poniższych:

 • opracowanie procedur inwentaryzacyjnych;
 • spis z natury;
 • oznakowanie majątku;
 • raportowanie zgodności i różnic inwentaryzacyjnych;
 • przygotowanie zaleceń poinwentaryzacyjnych.

Przy realizacji projektów inwentaryzacyjnych wykorzystujemy autorski system BluSezam wraz z mobilnymi kolektorami danych w celu usprawnienia prac, wyeliminowania możliwości pomyłek oraz uzyskania 100% terminowości realizacji zadania. Nasze wieloletnie doświadczenie i bogate zasoby sprawiają, że jesteśmy w stanie sprostać zarówno procesom spisu w jednej lokalizacji, jak i dużym wielolokalizacyjnym projektom.

Wiemy, że specyfika każdej działalności jest inna, a infrastruktura każdego przedsiębiorstwa wymaga oddzielnej analizy projektu oraz odpowiedniego przygotowania i planowania inwentaryzacji. Dlatego każdy projekt spisu rozpoczynamy od gruntownej analizy. W oparciu o nią jesteśmy w stanie właściwie przygotować grupę spisową, opracować adekwatne do zadania procedury pracy oraz szczegółowy harmonogram spisu. Gwarantem powodzenia każdej z naszych realizacji jest fakt, że firma Blunovation posiada już bogate doświadczenie wyniesione z prowadzenia i koordynacji kilkunastu projektów inwentaryzacyjnych.

 

Państwu przykładowy plan realizacji projektu inwentaryzacji fizycznej:

 1. Przygotowanie projektu od strony zasobów:
 • wytyczenie zasad i procedur realizacji inwentaryzacji;
 • określenie zasobów osobowych zaangażowanych w projekt spisu;
 • określenie poziomu zaangażowania pracowników Klienta;
 • przydział pracowników do zespołów spisowych;
 • szkolenie zespołów spisowych;
 • przydział lokalizacji spisu do grup spisowych (szczególnie istotny przy znacznym rozproszeniu geograficznym projektu);
 • ustalenie harmonogramu z uwzględnieniem miejsca, daty i godziny spisu oraz osoby odpowiedzialnej;
 • przekazanie do osób zaangażowanych w projekt po stronie Klienta informacji o terminarzu oraz liście majątku do identyfikacji w celu przygotowania się do inwentaryzacji;
 • przygotowanie bazy danych składników, które zostaną zaimportowane do mobilnego terminala z czytnikiem kodów kreskowych;
 • zaprojektowanie i wydruk etykiet z kodem kreskowym do oznakowania majątku podczas projektu spisu.

 

 1. Przebieg spisu z natury:
 • import do kolektora wymaganych informacji o składnikach majątku, ze szczególnym wskazaniem na kartotekę podstawową oraz osobę odpowiedzialną i lokalizację;
 • weryfikacja i ewentualne zmiany w harmonogramie po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi po stornie Klienta;
 • odczyt i rejestr w pamięci kolektora informacji o odnalezionych składnikach majątku;
 • dopisanie uwag i brakujących informacji szczegółowych do właściwych pól w oprogramowaniu na kolektorze;
 • oznakowanie majątku etykietą (w przypadku jeśli jest to wymagane);
 • wydruk i podpisanie arkusza spisowego przez osoby upoważnione.

 

 1. Zakończenie projektu:
 • dostarczenie wersji elektronicznej spisu do bazy głównej;
 • dostarczenie podpisanych arkuszy spisu z natury;
 • podpisanie protokołu odbioru projektu.